Mac: צא מהתוכנית מיד

אם יישום Mac הפסיק להגיב, אתה יכול לאלץ אותו להפסיק. אנחנו מסבירים איך זה עובד.

לְהַצִיג

מי לא מכיר את זה: אתה עובד על המק ופתאום שום דבר כבר לא עובד - התוכנית קפואה ולא מגיבה. הפונקציה "צא מיד", שבאמצעותה אתה יכול לאלץ את התוכנית להיסגר, תעזור בבעיות כאלה. אנחנו מראים לך איך זה עובד.

צא מיד מתוכנת Mac - כך זה עובד'ס

  1. הקש על צירוף המקשים [alt + [cmd + [esc. לחלופין, לחץ על זה סמל תפוח בפינה השמאלית העליונה של שורת התפריטים ובחר "עזוב מיד..." החוצה.
  2. יופיע חלון חדש עם כל התוכניות הפתוחות. תבחר את זה שם תוכנית קרסה ולחץ על "עזוב מיד".
×

עוד בנושא: